Przycisk "Wyślij"

Przycisk wyślij* umieszczony w pasku narzędzi, otwiera okno do wysyłania plików, które służy do dodawania nowych plików do otwartego w danym momencie katalogu. Poniżej przykładowy zrzut ekranu:

 

W celu zamknięcia okna, kliknij na przycisk "Anuluj" albo kliknij ponownie przycisk "Wyślij" w pasku narzędzi.

* "wysyłanie" pliku to inaczej transfer pliku z Twojego komputera (lokalnego) do komputera centralnego, na którym uruchomiony jest CKFinder (serwera).

Wysyłanie pliku krok po kroku

  1. Wybierz plik z komputera używając przycisku "Przeglądaj". Tekst na przycisku może różnić się w zależności od używanej przeglądarki internetowej, ale zawsze powinien być w pobliżu pola "Wybierz plik".
  2. Kliknij na przycisk "Wyślij wybrany plik". Pojawi się informacja wskazująca, że odbywa się przesyłanie pliku.
  3. Poczekaj aż skończy się wysyłanie pliku. Po zakończeniu, okno do wysyłania plików zamknie się automatycznie, a uprzednio przesłany plik zostanie automatycznie zaznaczony w oknie z plikami.

Komunikaty związane z wysyłaniem plików

Nstępujące komunikaty mogą zostać wyświetlone po wysłaniu pliku:

Plik o podanej nazwie już istnieje. Nazwa przesłanego pliku została zmieniona na "nazwa_pliku(1).ext"

Oznacza to, że plik o danej nazwie już istnieje w danym katalogu. W celu uniknięcia konfliktu, kolejny numer porządkowy został dodany do oryginalnej nazwy pliku "(1)".

Nieprawidłowy plik

Wysłany plik nie został zaakceptowany.

Najczęstszym powodem, jest takie skonfigurowanie CKFindera przez administratora, aby zezwalać na pliki tylko z wybranymi rozszerzeniami. Rozwiązanie to ma na celu zabezpieczenie serwera przed wysłaniem niedozwolonych plików. Innym powodem może być przekroczenie dozwolonego rozmiaru pliku wysłanego na serwer. W takim wypadku, serwer powinien zostać tak skonfigurowany przez administratora, aby dopuszczał pliki o większych rozmiarach.

Przesyłanie pliku zakończyło się niepowodzeniem z powodów bezpieczeństwa. Plik zawiera dane przypominające HTML.

Przesłany plik zawiera kod HTML. Z powodów bezpieczeństwa, tylko pliki z wybranymi rozszerzeniami mogą zawierać kod HTML.

Prosimy o kontakt z administratorem w celu uzyskania informacji plików, które są akceptowane przez CKFindera oraz dopuszczalnego limitu rozmiaru pojedynczego pliku.